Välkommen till

S:T GÖRANS
KATOLSKA FÖRSAMLING
i
Karlskoga, kanonstaden.

 

 

Några länkar:

Stockholms katolska stift

KPN

Katolskt Magasin

Signum

Vatikanradion


Sveriges Kristna Råd

Katolskt fönster

Katolska kyrkans katekes

Svenska kyrkan


Webbmaster

På grund av problemen kring corona-virus är den heliga Mässan inställd tills vidare


Centrum i Kyrkans liv är Gud trefaldig. 
Den heliga Mässan är den viktigaste gudstjänsten då Han tillbedes och lovsjungs och ges till oss under sakramentets gestalt. Den gudstjänsten firar vi varje söndag.

Samtalsgrupp för vuxna samt undervisning för barn till första kommunion, kontakta kyrkoherden
Vem är Sankt Göran?
Vår biskop Anders Arborelius

Församlingen bildades 1956 och nuvarande kyrka, f d methodistkyrka, invigdes av biskop Anders 2008

Kyrkoherde är sedan år 2009 f. Kurt Fors.

Telefon: 070-383 90 58   Postadress: Loviselundsvägen 71, 691 31 Karlskoga

e-post: Sankt Görans katolska församling

Så här behandlar vi personuppgifter, GDPR